Polska jest krajem bardzo zróżnicowanym geograficznie, co miało duży wpływ na barwne i różnorodne tradycje oraz zwyczaje kulturowe regionów Polski. W świecie uchodzimy za naród lubiący i umiejący